Älgtornet Hasse

Älgtornet Hasse

Idag sattes Älgtornet Hasse plats med hjälp från Plyfa. Bakom älgtornet står Juha Pykäläinen, målare, grafiker och skulptör från Åland.
Eftersom Åland är förhållandevis begränsad till storleken, innebär detta att du konfronteras med tornet relativt regelbundet där, men Pykäläinen marknadsför inte sitt torn i någon större utsträckning, utan ett torn leder till ett annat och så vidare.
Vi är väldigt glada att få ha Hasse som gäst och ni kan läsa mer på www.algpassethasse.se

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>